หน้าหลัก > บริการของเรา
บริการของเรา

           บริษัท เสนอศักดิ์การบัญชี จำกัด ให้บริการด้านวิชาชีพบัญชีทุกประเภท  โดยมีบริการของบริษัท และการใช้บริการ มีดังนี้ :-

 

1. จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และขอใบอนุญาตทุกประเภท

 • จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียนพาณิชย์
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดเเทน
 • รับบริการให้คำปรึกษาก่อนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
 • รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆทุกประเภท
 • รับบริการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • รับบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • รับบริการจดทะเบียนสิทธิบัตรต่างๆ
 • รับบริการจดทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 • รับปรึกษาและขอใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)
 • รับปรึกษาขอรับอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 • รับปรึกษาขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว

 

2. บริการจัดทำบัญชี

 • บริการจัดทำบัญชีและภาษีแบบครบวงจร ด้วยโปรแกรมมาตรฐานที่ยอมรับของกรมสรรพากร

 

3. บริการตรวจสอบบัญชี

 • ตรวจสอบบัญชีด้วยมาตรฐานการบัญชี ตามประกาศของสภาวิชาชีพ

 

4. บริการวางระบบบัญชี

 • บริการตรวจสอบ วิเคราะห์วางแผน และออกแบบโครงสร้างของระบบบัญชีที่เหมาะสมที่สุดให้กับธุรกิจในแต่ละประเภท

   

หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการ
 

 

----------------------------------------------

 

กรณีกิจการผลิตที่ต้องมีการคำนวณต้นทุนผลิต ดังนี้