หน้าหลัก > อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ

หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการ

 

----------------------------------------------

กรณีกิจการผลิตที่ต้องมีการคำนวณต้นทุนผลิต ดังนี้